Seminar za šahovske suce

HUŠS ogranak JUG u suradnji sa Županijskim savezom Zadarske
županije organizirati će Seminar za šahovske suce i to :
a.) Klupske šahovske suce
b.) Županijske šahovske suce
c.) Državne šahovske suce.
 
Seminar će se održati  11. 12 i 13 .12 2017.godine. u sklopu Zadar
Opena 2017 ( Hotel Kolovare/Bože Peričića 14 Zadar.
Seminar počinje 11.12 2017 , u 09.00.

Detaljnije Seminar za šahovske suce.